Tag: 李玉

2011年4月4日

今年夏天 Fish and Elephant

  《今年夏天》 2001年   106分钟 <Fish and Elephant>   2001  106mins 导演:李玉 Director: Li Yu 演员:石头,潘怡,张潜浅 Cast: Shitou, PanYi, Zhang Qianqian :获奖:2001年 意大利威尼斯国际电影节艾尔维拉.娜塔莉奖 2002年,德国柏林国际电影节Netpac特别奖…

Read More